LABIN: Održan sastanak lokalne Mreže za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom

30.07.2012. – U u prostorijama Radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u bivšem učeničkom domu u Labinu) održana je prva sjednica Mreže za podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom. Na početku sjednice iznesen je pregled dosadašnjih aktivnosti među kojima su najznačajnije dovršetak adaptacije prostora, prijava projekata na europske natječaje kao i zapošljavanje još jedne osobe s invaliditetom u programu.

Nadalje, utvrđena su dva prioritetna cilja lokalne Mreže i to osnaživati osobe s invaliditetom i poslodavce te jačati kapacitete radno-zaštitnih jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom, koja su dalje razrađena posebnim mjerama, aktivnostima i indikatorima. Na sastanku su izneseni i podaci o stanju nezaposlenosti osoba s invaliditetom. U evidenciji nezaposlenih osoba za područje Labinštine, zahvaljujući prošlogodišnjem zapošljavanju unutar radno-zaštitne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, evidentan je pad broja nezaposlenih osoba. Na dan 08. studenog 2011. godine evidentirane su 33 nezaposlene osobe od čega ih je 18 s područja Grada Labina, 7 Općine Raša, 6 Općine Pićan, 1 Općine Kršan i 1 Općine Sv. Nedelja.

Mreža je formirana prethodne godine u Labinu, 25. studenog, kao neformalna i dobrovoljna skupina osoba koje predstavljaju tijela javne vlasti, gospodarske subjekte i njihove organizacije te civilno društvo. Rad Mreže temelji se na načelnima demokratskog odlučivanja i uvažavanja stavova svakog člana koji su slobodni davati prijedloge za unaprjeđenje rada Mreže.

Sjednicu je vodio predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici, Marko Perkov, a ostali nazočni bili su predstavnici Istarske županije, Grada Labina, Pučkog otvorenog učilišta Labin, Udruženja obrtnika i industrijskog sektora, koji su ujedno i članovi Izvršnog tima lokalne Mreže, dok je za tajnika Mreže izabran Ozren Catela.