Mreža za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom – Labin

Vizija
Društvo u kojem se uključivanjem u svijet rada vrednuju sposobnosti i ljudska prava osoba s invaliditetom.

Mreža za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom – Labin predstavlja neformalnu i dobrovoljnu skupinu koju čine tijela javne vlasti, gospodarski subjekti te civilno društvo. Mreža je osnovana s ciljem pokretanja intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i to osnaživanjem osoba s invaliditetom i poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom te jačanjem kapaciteta radno – zaštitnih jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Skup svih članova Mreže održava se jedanput godišnje, a po potrebi i češće. Tom prilikom  razmatra se realizacija ciljeva, provedene aktivnosti u okviru planiranih mjera te planiraju aktivnosti za naredno razdoblje. Članovi Mreže između sebe biraju izvršni tim čija je glavna odgovornost uspješna provedba planiranih aktivnosti. Izvršni tim imenuje tajnika/-cu sa zadatkom administrativne podrške i praćenja aktivnosti mreže. Za tajnika mreže izabran je Ozren Catela.

Članovi Mreže za podršku zapošljavanju osoba s invaliditetom – Labin su: Grad Labin, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Udruga za pomoć osoba s mentalnom ratardacijom Istarske županije, Centar za socijalnu skrb Labin, Istarska županija, Udruženje obrtnika Labin, Rockwool i drugi.