Postupak ispunjenja zamjenske kvote

Naručitelj (obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom) sklapa ugovor o poslovnoj suradnji s CENTROM INPROMO te dobiva ponudu za naručenu robu ili usluge.

Ugovorom se obvezno utvrđuje: predmet ugovora, vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a, rok za ispunjenje ugovornih obveza i rok plaćanja. U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu.

Ukupna vrijednost ugovora, bez obračunatog PDV-a mora biti jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavaca morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Naručitelj treba poslati:

Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
slijedeću dokumentaciju:

  1. ugovor o poslovnoj suradnji
  2. ponudu dobavljača
  3. obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK obrazac_nizk-1

Najava zamjenskog ispunjenja kvote dostavlja se u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora i vrijedi od mjeseca u kojem je zaprimljena najava zamjenskog ispunjenja kvote. Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

Zavod dostavlja elektronskim putem obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o najavi ispunjenja zamjenske kvote – aplikacija NERA

Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza naručitelj dostavlja Zavodu slijedeću dokumentaciju:

  1. preslike računa dobavljača
  2. potvrde banke o plaćanju računa
  3. obrazac ispunjenja zamjenske kvote obrazac_izik_1
  4. tablicu Specifikacija zatvaranja računa

Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i odgovorna osoba Centra INPROMO.

Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je svakog mjeseca, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

Svakako preporučamo da za dobivanje detaljnijih uputa prije podnošenja prve najave ispunjenja zamjenske kvote te kasnije slanja dokaza o ispunjenju zamjenske kvote kontaktirate:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
telefoni:  01/6064–733 – 01/6458–569 – 01/6442–705 – 01/6384–468 – 01/6064–738
fax: 01/6064-736
web: http://www.zosi.hr/zavod/kvota/