ZAMJENSKA KVOTA

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. .

Obveza kvotnog zapošljavanja ne primjenjuje se na predstavništava stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništava, intergrativne i zaštitne radionice, poslodavace u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovane poslodavace u vremenu uvođenja u rad.

Nadalje, u ukupan broj zaposlenih u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata. Također, iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu.

Ispunjenje zamjenske kvote

Ukoliko obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom nije u mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom, zakonodavac je predvidio mogućnost ispunjenja zamjenske kvote ugovaranjem poslovne suradnje s udrugom u kojoj više od polovice zaposlenih čine osobe s invaliditetom.

Centar za inkluzivnu podršku i zapošljavanje INPROMO može vam isporučiti tekstilne proizvode i usluge, a ugovaranjem poslovne suradnje možete ispuniti zamjensku kvotu.

Za više informacija slobodno nam se obratite na:
CENTAR INPROMO
52 220 LABIN, ISTARSKA 1
telefon: 095 242 55 59
e-mail: inpromo@centar-podrske.hr

Pored navedenog obveznici kvotnog zapošljavanja mogu ispuniti zamjensku kvotu i ako:

  • zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,
  • zaključe jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,
  • prime na obavljanje prakse, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 1 praktikant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
  • prime na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 1 rehabilitant priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
  • sklope jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom,
  • prime na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 1 takva osoba priznaje kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
  • daju jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom.

Neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom ili zamjenske kvote

Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu

Novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom se uplaćuje u korist Državnog proračuna na račun broj: HR1210010051863000160, model za plaćanje: HR68 5118-OIB poslovnog subjekta-datum izvršene uplate.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
http://www.zosi.hr/zavod/kvota/
telefon: 01/6064 733
mail: kvota@zosi.hr